Arbeidsmarktonderzoek zorg en welzijn in Rijn Gouwe 2018

Onderwijs , Werkgelegenheid

Via arbeidsmarktonderzoek biedt Care2Care inzicht in de huidige en toekomstige ontwikkelingen (tot 2020/2030) die van belang zijn voor de arbeidsmarkt in de sector zorg en welzijn in de regio. Data-adviesbureau Tympaan voert het arbeidsmarktonderzoek uit.

Samen zorgen voor evenwichtige arbeidsmarkt zorg en welzijn

Dit onderzoek heeft twee doelstellingen. Allereerst ondersteunt het de sector bij het formuleren van eigen beleid. Ten tweede wil Care2Care de regionale politiek bewust maken van de ontwikkelingen in én rondom de sector zorg en welzijn en de rol van gemeenten in het arbeidsmarktbeleid voor de sector benoemen. Van belang is dat gemeenten met hun beleid tijdig inspelen op toekomstige ontwikkelingen.

Meer informatie

De Care2Care arbeidsmarktprestatiekaart en organisatie specifieke rapportage

Een van de instrumenten die gebruikt wordt voor het arbeidsmarktonderzoek is de door Care2Care ontwikkelde en unieke ArbeidsmarktPrestatieKaart (APK)

Op basis van aangeleverde cijfers vanuit zorg- en welzijnsorganisaties kan Care2Care zowel op landelijk niveau als binnen een organisatie (tot op afdelingsniveau) allerlei data vergelijken, zoals:

  • de leeftijdsverdeling en de trend van het aantal 50-plus werknemers;
  • het aantal in dienst getreden en afgevloeide werknemers in een bepaalde periode;
  • het ziekteverzuim, de contractgrootte en de ontwikkeling van de functieniveaus;
  • etc.

Door clustering van functienamen kunnen hoofdgroepen van medewerkers onderscheiden worden zoals zorg, facilitair en management. APK kent vele mogelijkheden. Zo kunnen organisaties personeelscijfers van verschillende locaties met elkaar laten vergelijken of benchmarken met een specifieke branche uit zorg en welzijn.

Organisaties die cijfers aanleveren en daarmee bijdragen aan de APK ontvangen naast de arbeidsmarktrapportage ook een organisatie specifiek rapport.

Meer informatie