Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT)

Mobiliteit , Onderwijs , Werkgelegenheid

Tot en met 2022 stijgt de werkgelegenheid in zorg en welzijn met bijna 200 duizend personen. Als we nu niets extra doen, kan het tekort aan zorgprofessionals oplopen tot tussen 100 en 125 duizend personen. Deze opgave vraagt een enorme inzet op het aantrekken van nieuwe mensen voor de sector.

Medio 2016 kreeg de arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn te maken met een omslag van overschot van personeel in bepaalde functies naar tekorten en een mismatch van op dit moment beschikbaar personeel. De regionale werkgeversorganisaties, aangesloten bij RegioPlus, hebben vervolgens de handen ineen geslagen om te komen tot Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT).
Via RAAT worden acties gericht op het tegengaan van de tekorten gebundeld en wordt samenwerking gestimuleerd om te komen tot een integrale arbeidsmarktaanpak voor zorg en welzijn. Een aanpak waar de landelijke integrale arbeidsmarktagenda ouderenzorg onderdeel van uit maakt. Samenwerken en gezamenlijke (regionale) acties, bovenop de reguliere acties van (regionale) partijen, zijn nodig om de problemen écht aan te kunnen pakken en resultaten te boeken.

Vanuit Care2Care is het RAAT ‘Samen Sterk voor Rijn Gouwe opgesteld. Een daadkrachtige aanpak en concrete acties en oplossingen voor de korte en lange termijn. Wij werken vanuit vertrouwen, energie en in verbondenheid aan deze regionale kans om een duurzame en innovatieve transitie naar voldoende menskracht in de zorg en welzijn voor ouderen te realiseren

Actielijnen

Het actieplan van Care2Care bestaat uit vijf actielijnen:

  • Actielijn 1:   Verhogen van de instroom- en opleidingscapaciteit
  • Actielijn 2:   Verhogen van het opleidingsrendement
  • Actielijn 3:   Verminderen van het verloop in de sector (externe uitstroom)
  • Actielijn 4:   Verminderen van onderlinge concurrentie tussen zorgorganisaties
  • Actielijn 5:   Vernieuwing

Door middel van het ondertekenen van RAAT ‘Samen Sterk voor Rijn Gouwe’ onderschrijven de werkgevers de uitgangspunten van de Arbeidsmarktagenda 2023: ‘Aan het werk voor ouderen’, en nemen zij de verantwoordelijkheid om samen op te leiden voor de regio, mensen te behouden voor de regio en te werken aan een optimale inzet van zorgprofessionals.

Relatie RAAT – SectorplanPlus

Enkel werkgevers die het RAAT ‘Samen Sterk voor Rijn Gouwe’ onderschrijven, kunnen aanspraak maken op de subsidiegelden vanuit Sectorplan Plus. Hierover kun je hier meer lezen.