Regionale arbeidsmarktinformatie door Arbeidsmarkt in beeld

Mobiliteit , Omgeving , Onderwijs , Werkgelegenheid

Meer weten over de regionale arbeidsmarkt in zorg en welzijn? Dit digitaal dashboard maakt alle relevante arbeidsmarktinformatie over zorg en welzijn op maat beschikbaar voor zorginstellingen, overheden, bedrijven, het onderwijs en andere geïnteresseerden. Het platform biedt up-to-date en interactieve datavisualisaties op zowel macro- als microniveau. Je kunt eenvoudig zelf een benchmark uitvoeren tussen regio’s en branches. Daarnaast verschijnen regelmatig thema-artikelen waarin arbeidsmarkt- en onderwijsvraagstukken worden uitgediept.

Aantrekkelijke informatie

Door arbeidsmarktdata en -analyses beter te ontsluiten komen arbeidsmarktvraagstukken beter in beeld. We zorgen er voor dat het aantrekkelijk is om arbeidsmarktinformatie te bestuderen, ook voor mensen die niet dol zijn op cijfers. Wat is er dan mooier dan het visualiseren en online toegankelijk maken van de data? De grafieken en tabellen zijn interactief , zodat de gebruiker ze op maat kan maken door zelf een jaar, regio en/of branche te kiezen. Het dashboard biedt de mogelijkheid om benchmarkfiguren te maken en in één oogopslag te zien hoe jouw branche en regio het doen ten opzichte van anderen. En dat met de meest actuele arbeidsmarktinformatie, omdat de site regelmatig geüpdatet wordt.

De afgelopen jaren waren we al actief op het gebied van arbeidsmarktonderzoek. We delen de resultaten van onze arbeidsmarktanalyses onder meer in onze publicatie Arbeidsmarktonderzoek Zorg en Welzijn en de Arbeidsmarktprestatiekaart. Ook gebruiken we de arbeidsmarktinformatie die we tot onze beschikking hebben in beleidsplannen, projectplannen en themapublicaties. Allemaal om bestuurders, managers, adviseurs, beleidsmakers en medewerkers op de hoogte te brengen van de trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Op deze wijze dragen we bij aan het onderbouwen van en richting geven aan arbeidsmarkt- en HR-beleid in Zorg en Welzijn.