SectorplanPlus

Onderwijs , Werkgelegenheid

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor werkgevers in zorg en welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die zijn gericht op:
• nieuwe instroom;
• met ontslag bedreigde werknemers;
• opscholing binnen de organisatie (om ruimte creëren voor nieuwe instroom) via kwalificerende scholing.

Subsidie van SectorplanPlus zal in de periode van 2017-2021 via de regionale werkgeversorganisaties in verschillende tijdvakken beschikbaar komen voor werkgevers in zorg en welzijn.

De huidige en toekomstige tekorten op de arbeidsmarkt vragen om een extra impuls. Het ministerie van VWS onderschrijft dit belang en ondersteunt werkgevers via SectorplanPlus met deze investering in de professionals in zorg en welzijn.

Werkgevers die gebruik maken van SectorplanPlus onderschrijven de ‘Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT)’ en nemen verantwoordelijkheid om samen op te leiden voor de regio, mensen te behouden voor de regio en te werken aan een optimale inzet van zorgprofessionals.

Meer informatie